apteki bielsko biała dyżur czesc 4

Siedmiu pacjentów (3 procent) straciło czas na obserwację (utratę obserwacji określono w okresie dłuższym niż trzy miesiące od ostatniej wizyty). Spośród 279 pacjentów losowo przydzielonych do leczenia podtrzymującego, 8 (3 procent) przerwało leczenie badawcze przedwcześnie, ale były one przechowywane w analizie (2 otrzymywały zydowudynę, lamiwudynę i indynawir, otrzymywały zydowudynę z lamiwudyną i 5 otrzymywały zydowudynę i indynawir). Pierwotny punkt końcowy
W momencie przeglądu przez zespół monitorujący dane i bezpieczeństwo pierwszorzędowy punkt końcowy został osiągnięty u 44 pacjentów (16 procent): 6 w grupie otrzymującej terapię potrójną (7 procent), 16 w grupie zodowudyny-indinawiru (17 procent) i 22 w grupie zydowudyna-lamiwudyna (24 procent). Pierwotny punkt końcowy został osiągnięty u kolejnych 14 pacjentów przed 31 grudnia 1997 r. Wyniki przedstawione w tym raporcie opierają się zatem na 58 zdarzeniach wirusologicznych i potwierdzają wczesne zalecenia Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa.
Rycina 1. Rycina 1. Szacunki Kaplan-Meier z odsetka wszystkich 279 pacjentów losowo przydzielonych do terapii podtrzymującej, u których pierwotne badanie nie zakończyło się niepowodzeniem wirusologicznym. P = 0,002 dla porównania pomiędzy trzema schematami za pomocą testu log-rank z 2 df. Randomizacja nastąpiła po trzech miesiącach.
Niepowodzenie wirusologiczne wystąpiło u 29 pacjentów otrzymujących zydowudynę z lamiwudyną (31 procent) i 21 pacjentów otrzymujących zydowudynę z indynawirem (22 procent), w porównaniu z 8 pacjentami otrzymującymi zydowudynę, lamiwudynę i indynawir (9 procent). Szacunki Kaplana-Meiera wykazały, że osiem miesięcy po randomizacji prawdopodobieństwo niepowodzenia wirusologicznego wynosiło 46 procent (przedział ufności 95 procent, 31 do 64 procent) dla pacjentów otrzymujących zydowudynę plus lamiwudynę, 27 procent (przedział ufności 95 procent, 18 do 38 procent) dla pacjentów otrzymujących zydowudynę z indynawirem i 11% (przedział ufności 95%, 5 do 20%) u pacjentów otrzymujących schemat trzech leków (odpowiednio P <0,001 i P = 0,01 dla porównań parami z reżimem trzech leków ) (Rysunek 1).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące odsetka pacjentów, u których pierwotne badanie nie zakończyło się niepowodzeniem wirusowym, zgodnie z poziomem RNA HIV-1 w osoczu w czasie randomizacji do leczenia podtrzymującego. Panel A pokazuje wartości szacunkowe dla 191 pacjentów z mniej niż 50 kopii RNA HIV-1 na mililitr osocza w czasie randomizacji do leczenia podtrzymującego, w ciągu trzech miesięcy (P = 0,002 w teście log-rank z 2 df) i panelu B pokazuje szacunkowe dane dla 74 pacjentów z 50 lub więcej kopii (P = 0,20 w teście log-rank z 2 df). Brakowało wyników badań krwi u 14 pacjentów.
Nie zaobserwowano istotnej różnicy w względnym wpływie trzech terapii między pacjentami z poziomem RNA HIV-1 w osoczu poniżej 50 kopii na mililitr i pacjentów z 50 kopiami lub więcej na mililitr przy randomizacji. W populacji z mniej niż 50 kopii na mililitr w randomizacji, niepowodzenie wirusologiczne wystąpiło u 17 pacjentów otrzymujących zydowudynę z lamiwudyną (27 procent), 12 pacjentów otrzymujących zydowudynę plus indynawir (18 procent) i 2 pacjentów otrzymujących zydowudynę, lamiwudynę i indynawir ( 3 procent) (P <0,001 i P <0,01, odpowiednio dla porównań parami z kombinacją trzech leków, według testu log-rank) (Figura 2A) [podobne: ceftriakson, hurtownia portfeli, bisoprolol ] [patrz też: oriflame katalog 17 2014, polipektomia, porażenie piorunem ]