Badany lek

width=300W badaniu porównywano rekombinowany ludzki GM-CSF pochodzący z drożdży (Leukine, sargramostim, zakupiony z Genzyme) odtworzony w sterylnej wodzie (1 ml jałowej wody na 250 μg fiolki z liofilizowanym GM-CSF) i równoważnej objętości placebo (normalny roztwór soli) zgodnie z do masy pacjenta. Obie pojawiły się jako przezroczyste, bezbarwne ciecze. Pielęgniarki podawały pacjentom GM-CSF i placebo przez wstrzyknięcie podskórne. Podawanie było wykonywane raz dziennie przez 4 dni, a miejsca wstrzyknięć były różne każdego dnia. Dawka GM-CSF wynosiła 3 μg / kg / dzień.

Harmonogram pobierania próbek

Całą krew pobierano w punkcie wyjściowym (wstępna obróbka), następnie codziennie do dnia 9 w celu analizy bezpieczeństwa. Dodatkowe 25 ml krwi pobrano na początku badania i w dniu 2, dniu 4/5, dniu 6/7 i dniu 8/9 w celu oznaczenia czynności (fagocytoza neutrofilów i inne wrodzone parametry komórkowe układu odpornościowego, jak opisano poniżej).