psycholog kraków nowa huta

Odwrócony duplikat chromosomu 5q13 unikalny dla podzbioru hominidów, w tym ludzi, zawiera do kilku kopii SMN1 i jego prawie identycznego bliźniaka, SMN2 (8, 9). Krytyczna różnica nukleotydów w SMN2 powoduje wykluczenie egzonu 7 z większości transkryptów, ale wytwarza frakcję identycznego białka SMN pełnej długości, jak SMN1 (odnośnik 10 i Figura 2). Tak więc obecność SMN2 ratuje zarodkową letalność obserwowaną u innych gatunków z homozygotyczną delecją SMN1, co świadczy o kluczowej roli SMN w łączeniu splicoskomicznym małych nukleonukleoprotein jądrowych (snRNP) (11). Figura 2 Struktura organizmu i ekspresja w regionie ludzkiego chromosomu 5q zawierającego geny SMN1 i SMN2. SMN jest jednym z czterech zduplikowanych genów w zduplikowanym odwróconym regionie o długości 500 pz na chromosomie 5q. Dwie kopie SMN różnią się parą par zasad, z których tylko dwie znajdują się w sekwencji eksonicznej. Funkcjonalnie krytyczna jest różnica pojedynczego nukleotydu w eksonie 7 w pozycji 840. Chociaż translacyjnie cicha, przejście C. T w SMN2 wpływa na splicing. SMN jest jednym z czterech genów w tym odwróconym zduplikowanym regionie; inne nie zostały wyraźnie wykazane, że przyczyniają się do patogenezy SMA. H4F5, białko 4F5; NAIP, rodzina NLR, białko hamujące apoptozę. Możliwość celowania w geny lub transkrypty SMN2 in vivo w celu ratowania poziomów białka SMN u pacjentów z SMA była szeroko postrzegana jako bezprecedensowa możliwość sukcesu terapeutycznego (12). Dowód koncepcji tej strategii opiera się na kilku przekonujących obserwacjach powielonych w licznych laboratoriach w ciągu ostatniej dekady. Obejmują one udane ukierunkowanie SMN2 in vitro w komórkach od ludzi (13-15); powtórzona demonstracja udanej regulacji w górę, zastąpienia lub naprawy SMN2 in vivo w zwierzęcych modelach SMA iu ludzi (16. 20); oraz obserwację, że zwiększenie dawki SMN2 w ciężko zmienionym modelu myszy jest wystarczające do uratowania fenotypu (21). Na koniec, wielokrotnie wykazano modyfikujący wpływ dawki SMN2 na fenotyp choroby w ludzkich populacjach SMA, u niemowląt z SMA typu I o wiele bardziej prawdopodobne jest posiadanie dwóch lub mniej kopii SMN2 w porównaniu do tych z łagodniejszymi fenotypami (22, 23). W tym wydaniu JCI dwie niezależne grupy badaczy zajmują się krytycznymi zagadnieniami, które nadal dostarczają niepewności, gdy próbujemy tłumaczyć obserwacje z modeli myszy na kliniki: w szczególności obejmują one znaczenie niektórych ostatnich obserwacji w ciężkich modelach myszy, takich jak jako kardiomiopatia i stopień, w jakim już pacjenci z objawami, szczególnie ci z SMA typu I, mogą odnieść korzyści z kierowania SNM2 (24, 25). Prolaktyna: inny kandydat terapeutyczny W tym wydaniu Farooq i jego współpracownicy wykazali, że dostarczenie nowej terapii, prolaktyny (PRL), zwiększa ekspresję SMN w obu modelach myszy z SMA i ludzkich liniach komórkowych za pośrednictwem mechanizmu transkrypcyjnego (24)
[podobne: przetoka zębowa, katalog oriflame 17 2014, rak pluc objawy ]