Skrócone reżimy profilaktyki zydowudyną i okołoporodowe przekazywanie wirusa niedoboru odporności ad

Wszystkie informacje są dostarczane przez opiekuna pediatrycznego. Procedurę jakościowego PCR opisano wcześniej9. Wszystkie próbki krwi od niemowląt zebrano w probówkach traktowanych EDTA i przesłano do laboratorium w temperaturze pokojowej przez nocną pocztę.
Kohora Studyjna
Dane zostały przebadane z usługi badania pediatrycznego HIV PCR dla dzieci w wieku 180 dni lub młodszych w momencie początkowego pobrania krwi do testów PCR i których próbki otrzymano od sierpnia 1995 r. Do 31 stycznia 1997 r. w tym badaniu niemowlęta zaklasyfikowano jako zakażone wirusem HIV, jeśli poddano je co najmniej jednemu dodatniemu testowi PCR w dowolnym wieku i nie zakażono wirusem HIV, jeśli nie mieli pozytywnych testów PCR i co najmniej jeden negatywny test PCR po ukończeniu roku życia miesiąc.
Sprawdzanie poprawności
Aby upewnić się, że dane są wiarygodne i kompletne, przeanalizowaliśmy próbkę pełnej kohorty badania (próbka walidacyjna). Niemowlęta w naszej kohorcie badania kwalifikowały się do włączenia do tej próby walidacyjnej, jeżeli wniosek o wstępny test PCR HIV został złożony z tego samego zakładu opieki zdrowotnej, w którym się urodził, w celu ułatwienia dostępu do opieki medycznej nad matką, noworodkiem i dzieckiem. dokumentacja. Zadzwoniliśmy do dyrektora pediatrycznej kliniki HIV w każdym szpitalu lub lekarza, który zamówił testy PCR (jeśli nie był częścią pediatrycznej kliniki HIV), aby opisać projekt i udzielić wskazówek dotyczących ukończenia dokumentacji medycznej – formularze abstrakcyjne. Lista numerów identyfikacyjnych pacjentów z Dziecięcej Służby do Testowania PCR HIV została następnie wysłana do lekarzy, którzy wypełnili formularz abstrakcji medycznej, który dostarczył danych na temat czasu okołoporodowej profilaktyki zydowudyną i innych interesujących informacji. 40 szpitali, które dostarczyły dane do badania, wymieniono w dodatku.
Analiza statystyczna
Analizę dwuwymiarową przeprowadzono na podstawie danych pochodzących zarówno z kohorty pełnej badań, jak i z próbki walidacyjnej, aby zbadać wskaźniki przenoszenia wirusa HIV w zależności od czasu rozpoczęcia leczenia zydowudyną. Względne ryzyko (z 95-procentowymi przedziałami ufności) pozytywnego testu PCR, zgodnie z harmonogramem terapii zydowudyną, zbadano za pomocą procedury Mantela-Haenszela10. W celu określenia predyktorów pozytywnego testu PCR użyto wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej.11 , 12 Wszystkie zmienne zostały wprowadzone do modelu. Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS.13
Wyniki
Charakterystyka niemowląt
Dane dotyczące 939 dzieci narażonych na HIV, których wiek był 180 dni lub młodszy w czasie ich początkowego testu PCR i których próbki do PCR zostały złożone między sierpnia, 1995 i 31 stycznia 1997, zostały włączone do badania. Z początkowych 939 niemowląt 504 (53,7%) urodzonych w 40 szpitalach otrzymało próbki do PCR ze szpitala urodzenia i zostały włączone do próby walidacyjnej. Ankiety dla 489 tych niemowląt (97 procent) zostały wypełnione i zwrócone. Trzydzieści dwa niemowlęta, które miały ujemny wynik testu PCR przed ukończeniem jednego miesiąca, ale nie miały ujemnego wyniku testu po ukończeniu miesiąca, zostały wykluczone z dalszych badań; trzy pary bliźniąt liczyło się po jednym niemowlęciu (niezgodne pary uznano za zakażone)
[więcej w: disulfiram, buprenorfina, sklerodermia ]
[więcej w: oriflame katalog 16 2014, przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa ]