wolin trasy rowerowe czesc 4

Po roku, po trzech latach i po zakończeniu badania, odpowiednio 6%, 11% i 19% pacjentów losowo przydzielonych do leczenia prawastatyną trwale zaprzestało przyjmowania badanego leku, podczas gdy 3%, 9 procent, a 24 procent osób przydzielonych do grupy placebo rozpoczęło terapię otwartą z lekiem obniżającym poziom cholesterolu. Skutki leczenia na poziomach lipidów
Poziom lipidów, uśredniony w ciągu pierwszych pięciu lat obserwacji, analizowano na zasadzie zamiaru leczenia. W grupie prawastatyny całkowity poziom cholesterolu w osoczu spadł o 39 mg na decylitr (1,0 mmol na litr) z początkowego poziomu 218 mg na decylitr (5,6 mmol na litr); zmniejszenie całkowitego cholesterolu było o 18 punktów procentowych większe niż w grupie placebo (P <0,001). Podobnie, poziom cholesterolu LDL w grupie otrzymującej prawastatynę, początkowo 150 mg na decylitr (3,9 mmol na litr), zmniejszył się o 25 punktów procentowych więcej niż w grupie placebo; poziom triglicerydów w osoczu, początkowo 142 mg na decylitr (1,6 mmol na litr), był zmniejszony o 11 punktów procentowych więcej niż w grupie placebo; oraz poziom cholesterolu HDL, początkowo 36 mg na decylitr (0,9 mmol na litr), zwiększony o 5 punktów procentowych więcej niż w grupie placebo (P <0,001 dla wszystkich porównań). Po sześciu miesiącach całkowity poziom cholesterolu w grupie otrzymującej prawastatynę był średnio o 21% niższy niż w grupie placebo. Różnica spadła do 13 procent w ciągu sześciu lat z powodu przerwania leczenia przez pacjentów przypisanych do prawastatyny i rozpoczęcia leczenia z obniżonym cholesterolem przez pacjentów przypisanych do grupy placebo.
Wpływ na wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia sercowo-naczyniowe według grupy leczenia. Rycina 1. Rycina 1. Kaplan-Meier Szacunki śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca (CHD), pierwotny wynik w grupach prawastatyny i placebo. Względne zmniejszenie ryzyka przy stosowaniu prawastatyny pochodzi z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Wartość P została oparta na teście log-rank z rozwarstwieniem według zdarzenia kwalifikującego. Na podstawie różnic w proporcjach pacjentów, którzy zmarli z powodu CHD podczas całego okresu badania, na 1000 pacjentów przypisanych do prawastatyny, uniknięto śmierci z powodu CHD u 19 pacjentów.
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące częstości występowania drugorzędnych wyników wtórnych w grupach prawastatyny i placebo. Panel A pokazuje śmiertelność ze wszystkich przyczyn, śmierć panelu B z powodu choroby niedokrwiennej serca (CHD) lub zawału mięśnia sercowego bez zawału serca (MI), i udaru mózgu C dowolnego typu. Względne zmniejszenie ryzyka przy stosowaniu prawastatyny pochodzi z modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Wartości P opierały się na teście log-rank, z warstwowaniem według zdarzenia kwalifikującego. Na podstawie różnic w proporcjach pacjentów z wydarzeniem w całym okresie badania, na 1000 pacjentów przypisanych do prawastatyny, u 30 pacjentów uniknięto śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, u 35 pacjentów uniknięto zgonu z powodu CHD lub niewydolnego MI U 8 pacjentów uniknięto udaru.
Tabela 3. Tabela 3
[więcej w: ambroksol, monoderma, katalog oriflame 17 2014 ]
[przypisy: katalog oriflame 17 2014, rosa canina, katalog oriflame 3 2015 ]