Całkowita remisja po leczeniu ostrej białaczki promielocytowej za pomocą trójtlenku arsenu cd

Pokrótce, DNA z komórek w interfazie denaturowano przez zanurzenie szkiełek w roztworze 50% formamidu i 2 x bufor soli sodowej cytrynianu sodu (SSC) (1 x SSC to 0,15 M chlorek sodu i 0,015 M cytrynian sodu) w 73 ° C przez pięć minuty; następnie szkiełka odwodniono w alkoholu i wysuszono na powietrzu. Zastosowano sondę w mieszaninie hybrydyzacyjnej, umieszczono na szklanym szkiełku pod szkiełkiem nakrywkowym i uszczelniono gumowym cementem. Hybrydyzację prowadzono w 37 ° C w wilgotnej komorze przez około 12 do 16 godzin. Po hybrydyzacji niezwiązaną sondę usunięto przez przemycie szkiełek w 45 ° C w 50% formamidzie i 2 x SSC trzy razy przez 10 minut każdy, a następnie przemycie w 2 x SSC i 0,1 NP-40 w 45 ° C przez 5 minut. . Szkiełka następnie wysuszono na powietrzu i wybarwiono kontrastowo za pomocą 4 , 6-diamidino-2-fenyloindolu i umieszczono pod szklanym szkiełkiem nakrywkowym. Komórki w interfazie analizowano pod kątem sygnałów fluorescencyjnych za pomocą kamery Photometrics Sensys (Photometrics, Tucson, Ariz.) Dopasowanej do Axioscope Zeiss (Zeiss, Thornwood, NY). W każdej próbce badano co najmniej 300 komórek. Analiza Western Blot
Komórki poddawano lizie w buforze zawierającym 50 mM kwas TRIS-chlorowodorowy, 0,5 mM kwas glikol etylenowy, bis- (aminoacyl) -tetraoctowy, 170 mM chlorek sodu, mM ditiotreitol, 0,2% NP-40, 0,01 U aprotyniny na mililitr, 10 .g leupeptyny na mililitr, 10 .g pepstatyny na mililitr i .M fluorku fenylometylosulfonylu (wszystkie z Sigma, St. Louis). Następnie lizaty sonikowano za pomocą homogenizatora ultradźwiękowego (seria 4710, Cole Parmer, Chicago) i wirowano przy 7500 xg (Sorvall, Newtown, Connecticut). Zawartość białka w lizatach określono za pomocą zestawu do oznaczania białka BioRad (BioRad Laboratories, Hercules, CA) przy 595 nm z użyciem albuminy surowicy bydlęcej stosowanej jako wzorzec. Dodano bufor do próbek zawierający 10% glicerolu, 0,4% dodecylosiarczanu sodu (SDS), 0,3% błękitu bromofenolowego i 0,2% pirroniny Y w × buforze do układania w stos (0,5 M zasady TRIS i 0,8% SDS) i 20% 2-merkaptoetanolu. do lizatów komórkowych, które denaturowano termicznie w 95 ° C przez trzy minuty. Następnie 15 .g białka na ścieżkę wprowadzono do żelu poliakryloamidowego SDS zawierającego 12,5 procent poliakryloamidu i frakcjonowano pod względem wielkości metodą elektroforezy. Białka poddano elektrotransferowi na pożywce transferowej Tras-Blot (BioRad) i wybarwiono Ponceau-S, aby służyła jako wewnętrzna kontrola obciążenia. Dodano królicze anty-ludzkie przeciwciała monoklonalne przeciwko kaspazie 1, kaspazie 2 (obie z Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA) i kaspazę 3 (PharMingen, San Diego, CA) i związane przeciwciała wykrywano za pomocą układu chemiluminescencyjnego ECL ( Amersham, Arlington Heights, Illinois). Pasma białka oznaczono ilościowo za pomocą komputerowej densytometrii.
Analiza RT-PCR dla transkryptów fuzyjnych PML-RAR-.
RT-PCR przeprowadzono zgodnie z wcześniej opisanymi metodami. 19, 20
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów i wyniki leczenia trójtlenek arsenu. Dwunastu pacjentów z nawrotowym APL leczono. Wszyscy pacjenci otrzymali rozległe wcześniejsze leczenie retinoidami i lekami cytotoksycznymi (Tabela 1)
[podobne: polyporus, teosyal, buprenorfina ]
[więcej w: oriflame katalog 16 2014, przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa ]