Korzyści z endarterektomii tętnicy szyjnej u pacjentów z objawowym umiarkowanym lub ciężkim zwężeniem czesc 4

Pozostałych 2226 kwalifikujących się pacjentów (1118 przydzielonych do terapii medycznej i 1108 do leczenia chirurgicznego) włączono do wszystkich analiz. Grupy terapeutyczne były dobrze zrównoważone pod względem charakterystyki linii podstawowej (tabela 1). Było 858 kwalifikujących się pacjentów ze zwężeniem od 50 do 69 procent (428 w grupie leczenia medycznego i 430 w grupie leczenia chirurgicznego); 1368 miało zwężenie mniej niż 50 procent (690 w grupie leczenia medycznego i 678 w grupie leczenia chirurgicznego). Wśród pacjentów z niskim umiarkowanym zwężeniem (<50 procent) było 425 pacjentów (213 w grupie z leczeniem farmakologicznym i 212 w grupie chirurgiczno-terapeutycznej), u których stwierdzono zwężenie poniżej 30 procent po badaniu angiograficznym. Pacjenci ci byli włączani do wszystkich analiz tutaj przedstawionych. Analizy wykonane zi bez tych pacjentów z tak zwanym łagodnym zwężeniem nie różniły się istotnie.
Kontynuacja
Średni czas obserwacji wszystkich pacjentów wynosił pięć lat. Sześciu pacjentów (pięciu w grupie leczenia chirurgicznego i jedna w grupie medycznej) straciło czas obserwacji po medianie 36 miesięcy. Pełne dane dotyczące zdarzeń końcowych były dostępne dla 99,7% pacjentów. Wszystkich 1818 pacjentów, którzy przeżyli (911 w grupie leczenia medycznego i 907 w grupie chirurgiczno-terapeutycznej) poddano ostatecznej ocenie w 1997 roku.
Crossovers
Dwadzieścia jeden (1,9 procent) spośród 1108 pacjentów losowo przydzielonych do operacji nie zostało poddanych endarterektomii: 12 cofnęło ich zgodę, 6 miało komplikacje medyczne, a chirurdzy zdecydowali się nie wykonywać endarterektomii w 3. Wszyscy byli obserwowani podczas całego badania i uwzględnili we wszystkich analizach z wyjątkiem obliczeń dotyczących okołooperacyjnej zachorowalności i śmiertelności.
W grupie medyczno-terapeutycznej 88 z 1118 pacjentów (7,9 procent) poddano endarterektomii, jak określono w protokole, po progresji zwężenia do 70 procent lub więcej zostało zweryfikowane przez angiografię; dodatkowe 34 (3,0 procent) przeszła endarterektomia po jednostronnym udarze. Jedynie 78 (7,0 procent) poddano endarterektomii nieobjętej protokołem, często pod naciskiem pacjentów lub ich lekarzy prowadzących. Cenzurowanie danych na temat tych 78 pacjentów na skrzyżowaniu nie miało wpływu na nasze wnioski.
Leczenie medyczne
Przepisane leczenie było podobne w obu grupach. Odsetek pacjentów przepisujących leki przeciwzakrzepowe (głównie kwas acetylosalicylowy) w obu grupach wynosił od 96 do 99 procent w obu badaniach. Na linii podstawowej 37 procent pacjentów przyjmowało dziennie 650 mg lub więcej aspiryny, a 11 procent przyjmowało mniej niż 325 mg. W końcowej ocenie kontrolnej 31 procent przyjmowało 650 mg lub więcej dziennie. Leki przeciwnadciśnieniowe zostały podjęte przez 60 procent pacjentów przydzielonych do leczenia medycznego na linii podstawowej i 61 procent pacjentów przydzielonych do operacji; odsetek ten wzrósł do 68 procent w obu grupach pod koniec badania. Leki obniżające stężenie lipidów zostały przepisane 16 procentom pacjentów w grupie leczenia medycznego i 13 procentom w grupie leczenia chirurgicznego na linii podstawowej, a odsetek ten wzrósł do 40 procent w obu grupach. Początkowo leki na serce przyjmowane były przez 39 procent grupy medycznej i 41 procent grupy leczenia chirurgicznego; odsetek ten wzrósł do 52 procent w obu grupach do końca badania.
Gdy monitorowanie ciśnienia krwi w centrum danych badania wykazało rozkurczowe odczyty o wartości 90 mm Hg lub więcej, skurczowe odczyty o wartości 160 mm Hg lub więcej, lub obie, podczas dwóch kolejnych wizyt kontrolnych, listy trafiły do neurologów w ośrodku, gdzie pacjenta obserwowano, ostrzegając o nadciśnieniu pacjenta
[podobne: oprogramowanie stomatologiczne, monoderma, disulfiram ]
[przypisy: oriflame katalog 8 2015, oriflame katalog 16 2015, pszczoła a osa ]