Tworzenie komórek Th9 wymaga sieci transkrypcyjnej regulowanej przez BATF

Komórki T pomocnicze 9 (Th9) są wyspecjalizowane w wytwarzaniu IL-9, promują alergiczne zapalenie u myszy i są związane z chorobą alergiczną u ludzi. Nie ustalono, czy komórki Th9 wykazują charakterystyczną sygnaturę transkrypcyjną. W tym badaniu wykonaliśmy analizę mikromacierzy w celu identyfikacji genów wzbogaconych w komórki Th9 w porównaniu z innymi podzbiorami Th. W tej analizie zdefiniowano transkrypcyjną sieć regulatorową wymaganą do ekspresji podzestawu genów wzbogaconych w Th9. Czynnik transkrypcyjny BATF z aktywatorem białkowym (AP1) (komórka B, aktywacja czynnika transkrypcyjnego typu p ) znalazł się wśród genów wzbogaconych w komórki Th9 i był niezbędny do ekspresji IL-9 i innych genów związanych z Th9 zarówno u ludzi, jak i u myszy. Komórki T. Ekspresję BATF zwiększono w hodowlach Th9 pochodzących od niemowląt atopowych w porównaniu z hodowlami Th9 od niemowląt kontrolnych. Limfocyty T wykazujące niedobór ekspresji BATF miały zmniejszoną zdolność do promowania zapalenia alergicznego w porównaniu z kontrolami typu dzikiego. Ponadto mysie komórki Th9 eksprymujące ektopowo BATF były bardziej skuteczne w promowaniu alergicznego zapalenia niż kontrolne transdukowane komórki. Dane te wskazują, że BATF jest centralnym regulatorem fenotypu Th9 i przyczynia się do rozwoju alergicznego zapalenia. Wprowadzenie Odporność na patogeny i rozwój chorób zapalnych zależą od rozwoju wyspecjalizowanych podzbiorów komórek pomocniczych T CD4 + (Th). Podzbiory komórek Th różnicują się w obecności środowiska polaryzujących cytokin. Komórki Th1 rozwijają się w obecności IL-12 i IFN-y. i komórki Th2 w obecności IL-4 (1). Środowisko cytokin, na ogół poprzez fosforylację białek STAT, aktywuje program różnicowania, który obejmuje indukcję czynników transkrypcyjnych, które zachowują tożsamość podzbioru i genów zaangażowanych w migrację komórek i wytwarzanie cytokin, które są niezbędne dla zdolności podzbioru Th do regulowania układu odpornościowego. odpowiedzi. Chociaż często uważa się, że jest to regulator nadrzędny . każdej linii, T-bet dla Th1 i GATA3 dla Th2, na przykład aktywacja programu różnicowania wymaga skoordynowanej funkcji sieci czynników transkrypcyjnych. Komórki Th9 są najnowszym dodatkiem do widma podzbiorów komórek Th, które różnicują się w obecności zrównoważonej kombinacji TGF. i IL-4 (2. 4). Komórki Th9 promują alergiczne zapalenie, odporność przeciwnowotworową i mogą przyczyniać się do regulacji choroby auto-zapalnej (5, 6). W oparciu o powszechne zapotrzebowanie na IL-4 w promowaniu różnicowania, komórki Th9 i Th2 mają wspólne zapotrzebowanie na kilka czynników transkrypcyjnych, w tym STAT6, GATA3 i IRF4 (2. 4, 7). PU.1 jest czynnikiem transkrypcyjnym rodziny ETS, który swoiście promuje rozwój komórek wydzielających IL-9, ponieważ replikuje program genetyczny Th2, czyniąc go czynnikiem przełączającym między dwoma podzbiorami (8. 11). Znaczna część pracy w komórkach Th9 skupiała się na regulacji Il9, a ekspresja dodatkowych genów, które mogą być ograniczone do podzbioru komórek Th9, nie została zdefiniowana. BATF (komórka B, aktywacja czynnika transkrypcyjnego podobnego) jest podstawowym czynnikiem transkrypcji leucyny, który działa przez dimeryzację z członkami rodziny Jun i wiąże się z sekwencjami DNA AP-1 (12). BATF jest niezbędny do rozwoju komórek Th17, limfocytów T pomocniczych pęcherzyków i prawdopodobnie komórek Th2 (13-15). BATF wiąże się z wieloma genami w obrębie tych podzbiorów, jako część kompleksu BATF / Jun / IRF4, który reguluje fenotyp Th17 (16. 18). To, czy BATF przyczynia się do powstania dodatkowych linii, nie jest jeszcze jasne. W niniejszym raporcie definiujemy program transkrypcyjny Th9, w tym preferencyjne wyrażenie BATF w linii odniesienia Th9
[przypisy: rezonans magnetyczny kraków cena, katalog oriflame 2015, oriflame katalog 16 2015 ]